Jak probíhá stavba hřiště

Spokojení klienti

S výsledkem jsme velmi spokojeni a s firmou Gartensta Plus máme velmi dobré zkušenosti. Ať už se jedná o přístup zaměstnanců nebo odvedenou práci. Komunikace vždy probíhá hladce, značně oceňujeme zejména vstřícnost ze strany firmy v případě nejasností z naší strany.

Vždy bylo dodrženo, co bylo dohodnuto ústně nebo smluvně. Práce byla odvedena řádně v termínech bez závad a nedodělků, s nejvyšší mírou odbornosti.

Brno

Ačkoliv mělo být v roce 2020 dokončeno pouze dětské hřiště a letos pak hřiště víceúčelové, díky vysokému pracovnímu nasazení společnosti Gartensta Plus a díky příznivým klimatickým podmínkám byla obě hřiště zhotovena s předstihem, v termínu určeném pouze pro první etapu, a to ještě o měsíc dříve, než určovala smlouva o dílo. Hřiště splňují současné standardy a budou dětem sloužit dlouhé roky. Věříme, že je ocení nejen děti samotné, ale také rodiče těch nejmenších, protože nyní mají krásné a bezpečné místo, které mohou navštěvovat.

Otrokovice

S vykonanou prací jsme byli velmi spokojení, komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem byla prvotřídní, vzniklé úpravy a doplnění prací byly řešeny okamžitě. Termín plnění zakázky byl dodržen.

Praha 22
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram