Dětské a sportovní hřiště v Teplicích

Realizace dětského a sportovního hřiště v Teplicích na Angru - r. 2017
- ve sportovním areálu Anger jsme realizovali 2 zóny - jedna zóna je určena dětem ke hraní (byly zde naistalována skluzavka z oceli a ocelové houpačky - hnízdová, vahadlová a pružinová). Jako dopadové plochy byl zvolen kačírek, zóna byla doplněna lavičkami. Ve druhé části areálu Anger jsme instalovali agility prvky z tropického dřeva (bradla, hrazdy, kladina, ...). I zde byl použit kačírek a lavičky.