Hřiště

Jak vznikají naše hřiště na klíč?

S výstavbou dětských a sportovních hřišť má naše firma mnohaleté zkušenosti - viz Naše reference.
Hřiště stavíme na klíč, tzn. od návrhů, odborných projektů a rozpočtů až po samotnou realizaci, která zahrnuje bezpečnou instalaci herních prvků, veškeré zemní a stavební práce i závěrečné zahradnické úpravy. Celá realizace probíhá tak, abychom splňovaly předepsanou normu ČSN EN 1176.
Nedílnou součástí staveb hřišť je i řešení bezpečnostních dopadových ploch a mobiliáře.

Dále v oblasti realizací hřišť nabízíme i tyto služby:

 • Pravidelné revize herních prvků KOMPAN
 • Opravy herních prvků KOMPAN
 • Pomoc při dotačních programech

 

Jak probíhá celý proces stavby hřišť?
(viz rekonstrukce dětského hřiště ve Fashion Arena Prague Outlet Center v Praze - Štěrboholích):

1. fáze - seznámení se s představami a možnostmi investora

Na samém počátku máme otázky. Hooodně otázek... 

Co všechno nás zajímá:

 • bude se jednat o hřiště dětské nebo sportovní?
 • bude se stávající hřiště pouze doplňovat novými herními prvky nebo se bude celkově rekonstruovat? Nebo se bude stavět hřiště zcela nové? 
 • v jaké lokalitě má být hřiště vybudováno (v přírodním parku, na zahradě mateřské školy, u základní školy, uprostřed sídliště, u obchodní zóny apod.)?
 • pro jakou věkovou kategorii má být hřiště postaveno
 • jak se budou řešit dopadové plochy?
 • bude hřiště oplocené?
 • budeme hřiště vybavovat mobiliářem? 
 • jaké jsou finanční limity investora?
 • budou se čerpat finance z některého dotačního titulu?

Poté si jedeme prohlédnout a zaměřit místo, kde se bude hřiště realizovat.

Hřiště před rekonstrukcí:

2. fáze - návrhy a projekty, rozpočty a inženýring

Po vyjasnění všech detailů začneme pracovat nad návrhy. Vybíráme vhodné herní prvky, kombinujeme, měníme je a doplňujeme tak dlouho, až se s investorem shodneme na finální verzi hřiště. Současně řešíme bezpečnostní dopadové plochy, př. oplocení a mobiliář.
Poté vypracujeme celkový projekt hřiště včetně cenového rozpočtu (pro zpracování cenových nabídek používáme produkt firmy ÚRS Praha a.s. KROS PLUS).
Pokud se staví hřiště úplně nové (tzv. na zelené louce), vypracováváme i celkový inženýring .
Je-li zvolena jako dopadová plocha litá pryž, vytváříme i grafický návrh této plochy.

Vybrané prvky:

Vybrané prvky zasazené do plánku:

Grafické návrhy lité pryže:

Vizualizace hřiště:

3. fáze - podpis Smlouvy o dílo a objednání herních prvků

Pokud je vše oběma stranami odsouhlaseno, podepisuje se Smlouva o dílo, na základě které závazně objednáváme ve společnosti Kompan k výrobě herní prvky.
Dodání herních prvků trvá cca 4-6 týdnů od podpisu smlouvy.

4. fáze - realizace stavby hřiště

Po práci v kanceláři u počítačů přijdou na řadu naši stavbaři, stavební technici, stavební dozor a s nimi samozřejmě i nejrůznější stavební technika.
... začínají práce demoliční, zemní, stavební a montážní. Na závěr pak přijdou práce zahradnické a úklidové.
Hřiště předáváme investorovi s veškerou potřebnou dokumentací, s certifikáty k herním prvkům apod.

5. fáze - radost z hotového díla

 

 

Máme rádi veselé a hravé děti...

... a baví nás pro ně vymýšlet a stavět krásná hřiště!